ChallengerMode tillför dock inte bara en ny spänningsdimension för de som spelar dataspel.
Möjlighet att delta via webbinarium finns fortfarande.
Debatten är i full gång och flera politiker har lovat en proposition om en ny modernare spellagstiftning inom mandatperioden.Målet med olika spelansvarsåtgärder är att sätta kundernas välmående före maximal vinst och att bidra till att minska avarterna med spel, såsom missbruk, beroende och kriminalitet.Läs vidare på vår sida om föreläsningar och temadagar.Utbildningsdagar och kurser, reconnect har ordnat utbildningsdagar för många olika yrkesgrupper kring problematiskt datorspelande och spelberoende om pengar.Tanken med denna begränsade, reglerade marknad har varit att värna om folkhälsan genom att tillgodose efterfrågan på spel under code bonus pour casino 888 kontrollerade former.Bakom ChallengerMode - som både är namnet på företaget och mjukvaruplattformen - står fyra personer med var sin examen från KTH.World of Warcraft har under det senaste kvartalet tappat 3 miljoner spelare medan League of Legends idag har cirka 76 miljoner spelare, säger Robel Efrem.Här är människorna bakom ChallengerMode.Hur uppmärksammar man spelaren på sitt eget spelbeteende på ett träffsäkert vis och utan att k ränka spelarens integritet?Den som vinner tar hem hela potten.ChallengerMode kan därmed bli spelutvecklarnas enda inkomstkälla om så önskas.
Bör de agera på något genomtänkt och effektivt sätt för att försöka undvika svåra och allvarliga konsekvenser för sin kund?Det hela fungerar lite som ett Vasalopp.Sammanfattningsvis så är det dags för en ny modernare spellagstiftning.Spelansvar är ett av dem!Reconnect ordnar utbildning utifrån dina önskemål.